Doormelding brandalarm

Om het aantal loze brandmeldingen te verminderen is in 2012 de verplichte doormelding van brandmeldinstallaties voor veel gebouwen afgeschaft. Voor erfgoedbeheerders kan doormelding echter nog steeds verplicht of wenselijk zijn.

Doormelden brandalarm verplicht

Doormelding van het brandalarm is verplicht als dit op grond van wet- regelgeving (zoals het bouwbesluit, milieu- of archiefwetgeving) is vastgelegd. Dit geldt voor gebouwen waarin mensen verblijven die zichzelf bij brand niet in veiligheid kunnen brengen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook archieven. 

Doormelden brandalarm niet verplicht

Veel erfgoedinstellingen en monumenten hebben nog een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer. Deze doormelding is in veel gevallen niet meer verplicht, maar is blijven bestaan doordat de brandweer zich bewust is van de maatschappelijke en cultuurhistorische waarde van  gebouw en/of de inhoud daarvan. Het beleid verschilt per veiligheidsregio.

Is doormelding van het brandalarm in uw monument of erfgoedinstelling niet verplicht, maar wel wenselijk? Bespreek dit dan met de brandweer. Mogelijk is een doormelding toch mogelijk. Een alternatief is om de doormelding van de brandmeldinstallatie over te zetten naar een particuliere alarmcentrale (PAC).