Na 30 april kunt u geen woonhuissubsidie meer aanvragen over 2019

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie en aandeelhouders van een landgoed kunnen nog tot en met 30 april woonhuissubsidie aanvragen. De subsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Landgoed Middachten in De Steeg
Ook aandeelhouders van een landgoed kunnen woonhuissubsidie aanvragen

Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019.

Kosten die dit jaar gemaakt worden, kunnen in de subsidieaanvraag voor volgend jaar worden meegenomen.