Overgangsregeling bij woonhuissubsidie gepubliceerd

Vandaag, 6 mei 2019, is de Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gepubliceerd. Deze overgangsregeling, die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd toegezegd, is bedoeld voor particuliere eigenaren die vóór 2019 zijn begonnen met een instandhoudingsproject aan hun rijksmonument en waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen.

Foto van man aan het werk aan een monument op een steiger

Kern van de overgangsregeling is een subsidie voor de kosten van in 2019 uitgevoerde werkzaamheden van het project, die door de Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden, zijn vastgesteld als zogenaamde ‘drukkende onderhoudskosten’.

De subsidieaanvraag wordt gedaan in 2020, in dezelfde aanvraagperiode en op hetzelfde aanvraagformulier als voor de woonhuissubsidie: van 1 maart tot en met 30 april 2020. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en verleent de subsidie namens de Minister van OCW.

De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze RCE website staat meer informatie over de overgangsregeling en de subsidie woonhuismonumenten in het algemeen.