De regeling van de woonhuissubsidie is gepubliceerd

Op dinsdag 18 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’ aangenomen. Daarin is bepaald dat de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten per 1 januari 2019 is afgeschaft en wordt vervangen door de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Monumentenzorg
Beeld: ©RCE

Deze subsidieregeling kunt u hier terugvinden.

U kunt de subsidie voor het eerst aanvragen in 2020 in de periode van 1 maart tot en met 30 april voor gemaakte subsidiabele onderhoudskosten in 2019.