Afschaffing rijksmonumentenaftrek en vervangende subsidieregeling

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten.

Wetsvoorstel

De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor  rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment is er een vervangende subsidieregeling beschikbaar voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie: de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Op Subsidie woonhuismonumenten staat informatie over de actuele ontwikkelingen. Daar vindt u ook de meest recente Kamerbrief over de regeling.