Brief Toekomst onderhoud monumentenzorg naar Tweede Kamer

Minister Bussemaker heeft op 10 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin meer informatie staat over de voorgenomen aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg. Op Prinsjesdag was al een brief van minister Bussemaker openbaar gemaakt waarin zij mede namens de staatssecretaris van Financiën het beëindigen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten aankondigde.