Woonhuissubsidie voor groene monumenten (beschermde groenaanleg)

Een particuliere eigenaar kan ook subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie aan een beschermde tuin die bij een rijksmonument hoort dat een woonfunctie heeft.

Bij een grotere aanleg, bijvoorbeeld een buitenplaats of een park van een landgoed, moet u wel kunnen aantonen dat de historische tuinaanleg een woonfunctie heeft. U kijkt eerst of het rijksmonument een woonfunctie heeft. Daarna geeft u aan welk gedeelte van de historische aanleg u daadwerkelijk voor de woonfunctie gebruikt. Alleen instandhouding van dat laatste gedeelte komt in aanmerking voor subsidie binnen deze subsidieregeling.

De omvang van een tuin zal van geval tot geval verschillen, maar grofweg gaat het om de dicht om het huis gelegen elementen, die ook in een gemiddelde villatuin te vinden zijn. Denk aan een siertuin, gazons, een vijver, borders met heesters, een korte oprijlaan. Bepalend is in deze subsidieregeling de verbinding tot de woonfunctie.

Onderdelen die publiek toegankelijk zijn of een andere gebruiksfunctie hebben, zoals boomgaarden, parkweides, parkbossen, andere - grotere - houtopstanden, lange lanen en dreven, hebben geen woonfunctie.

Vaak zal de tuin op de een of andere manier zijn gescheiden van de rest van de historische aanleg, door bijvoorbeeld een hek, haag, muur of sloot. Waar precies de grens ligt, is niet algemeen te zeggen. Dit hangt in elk geval niet af van wat er omschreven staat van het rijksmonument bij aanwijzing, omdat deze tekst nooit voor dit doel is geschreven.

Woonhuissubsidie of instandhoudingssubsidie

Als een particuliere eigenaar van een grotere groenaanleg, zoals een historische buitenplaats zowel in aanmerking komt voor woonhuissubsidie als voor instandhoudingssubsidie (Sim), zijn een paar zaken van belang.

  • Als eigenaar van een historische tuin- en parkaanleg kunt u de meeste subsidie krijgen en heeft u minder papierwerk als u voor het onderhoud van de gehele historische aanleg instandhoudingssubsidie aanvraagt (Sim). In de instandhoudingsregeling is het subsidiepercentage 60%; bovendien hoeven werkzaamheden dan niet te worden beperkt tot het deel met een woonfunctie.
  • In tegenstelling tot de instandhoudingssubsidie is de woonhuissubsidie er ook voor restauratiewerkzaamheden. Dat betekent dat een combinatie mogelijk is van beide regelingen, op voorwaarde dat om het verschillende werkzaamheden gaat. Als er bijvoorbeeld voor het onderhoud van de historische aanleg al instandhoudingssubsidie is toegekend, dan kunt u achteraf woonhuissubsidie aanvragen voor restauratiekosten aan onderdelen van de tuin die bij het woonhuis horen. Voor de onderhoudskosten kunt u niet (nogmaals) subsidie aanvragen; daarvoor is immers al Sim-subsidie verleend.

NB: Voor onderhoudskosten aan een rijksmonumentale historische parkaanleg verwijzen we naar Subsidie instandhouding rijksmonumenten.

Provinciale restauratieregelingen

Voor restauratiekosten aan groene monumenten bestaan ook provinciale subsidieregelingen. Een overzicht van de provinciale restauratieregelingen vindt u op Monumenten.nl.

Omgevingsvergunning

Voor veel restauratiewerkzaamheden aan groene monumenten is een omgevingsvergunning vereist. Kijk op de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket voor meer informatie.