Is de woonhuissubsidie ook voor groene monumenten?

Een particulier eigenaar kan ook subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie aan een (meebeschermde) tuin die bij een woonhuis-rijksmonument hoort.

U moet wel kunnen aantonen dat de historische tuinaanleg een woonfunctie heeft. In geval van een historische buitenplaats of landgoed kijkt u dus eerst of het (hoofd)huis een woonfunctie heeft en vervolgens welk gedeelte van de historische aanleg u daadwerkelijk voor de woonfunctie gebruikt. Onderdelen die publiek toegankelijk zijn of een gebruiksfunctie hebben, zoals boomgaarden, parkweides, parkbossen, andere - grotere - houtopstanden, lange lanen en dreven, hebben geen woonfunctie.

De omvang van een tuin zal van geval tot geval verschillen, maar grofweg gaat het om de dicht om het huis gelegen elementen, die ook in een gemiddelde villatuin te vinden zijn. Denk aan een siertuin, gazons, een vijver, borders met heesters, een korte oprijlaan. Bepalend is in deze subsidieregeling de verbinding tot de woonfunctie.

Vaak zal de tuin overigens op de een of andere manier zijn gescheiden van de rest van de historische aanleg, door bijvoorbeeld een hek, haag, muur of sloot. Waar precies de grens ligt, is niet in algemene zin te zeggen. Dit hangt in elk geval niet af van de bewoordingen in de omschrijving van het rijksmonument bij aanwijzing, omdat die nooit voor dit doel zijn geschreven en ook onderling teveel verschillen.

Woonhuissubsidie of instandhoudingssubsidie (Sim)

Als een particuliere eigenaar van een historische buitenplaats zowel in aanmerking komt voor woonhuissubsidie als voor instandhoudingssubsidie op grond van de Sim, zijn een paar zaken van belang. Als eigenaar van een historische tuin- en parkaanleg heeft u de minste administratieve lasten en kunt u de meeste subsidie krijgen door voor het onderhoud van de gehele historische aanleg instandhoudingssubsidie aan te vragen op grond van de Sim. In de Sim is het subsidiepercentage immers verhoogd van 50% naar 60%; bovendien hoeven werkzaamheden dan niet te worden opgesplitst.

In tegenstelling tot de Sim is de woonhuissubsidie er ook voor restauratiewerkzaamheden. Dat betekent dat een combinatie mogelijk is van beide regelingen, mits het verschillende werkzaamheden betreft. Als er bijvoorbeeld voor het onderhoud van de historische aanleg al instandhoudingssubsidie is toegekend op grond van de Sim, dan kunt u achteraf woonhuissubsidie aanvragen voor restauratiekosten aan onderdelen van de tuin die bij het woonhuis horen.

NB: Voor onderhoudskosten aan een rijksmonumentale historische parkaanleg verwijzen we naar Subsidie instandhouding monumenten.

Provinciale restauratieregelingen

Voor restauratiekosten bestaan ook provinciale subsidieregelingen. Een overzicht van de provinciale restauratieregelingen vindt u op Monumenten.nl.

Omgevingsvergunning

Voor veel restauratiewerkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. Kijk op de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket Online voor meer informatie.