66 Kanjermonumenten

Met kanjermonumenten worden beeldbepalende rijksmonumenten bedoeld. Dit boek presenteert een selectie aan de hand van 66 iconische gebouwen.

Beeldbepalende gebouwen

Nederland kent een keur aan bijzondere rijksmonumenten. Het zijn beeldbepalende gebouwen en complexen met een indrukwekkende staat van dienst. Zij vertellen een uniek verhaal over onze cultuurgeschiedenis. Om de toekomst voor monumenten veilig te stellen is veel geld nodig. Daarom zijn de ‘kanjermonumenten’ geselecteerd; deze gebouwen konden rekenen op extra financiële steun van de overheid. Aan de hand van beschrijvingen en toepasselijke verhalen, geïllustreerd met ruim tweehonderd kleurenfoto's uit de collectie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, worden in dit boek de majestueuze kanjermonumenten voor het voetlicht gebracht.

Colofon

Teksten: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Tekstcorrectie: L.H. Zuiderbsaan
ISBN: 90-400-9042-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Waanders Uitgevers, 2005