Vermissingen

Diverse kunstwerken uit de Rijkscollectie RCE zijn vermist. Bijvoorbeeld omdat ze lang geleden uitgeleend zijn en de handmatige administratie niet meer up to date is. De RCE heeft een overzicht gemaakt van de kunstwerken waarvan de actuele verblijfplaats niet bekend is.

Regeling beheer rijkscollectie

Om nieuwe vermissingen te voorkomen zijn er maatregelen genomen om de administratie te verbeteren en afspraken aan te scherpen. Voor de rijksoverheid, de colleges van Staat en iedere instelling die de rijkscollectie beheert, is dit vastgelegd in de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.