Stages maritiem erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt voor veel studies en studierichtingen de mogelijkheid om stage te lopen, ook in de maritieme archeologie. Een stage kan bestaan uit een onderzoek dat uiteindelijk uitgewerkt wordt in een scriptie, maar kan ook op zichzelf staan en ingericht worden als veld- of materiaalstage. De duur van de stage is afhankelijk van het gekozen onderwerp en de verplichting vanuit de opleidingen.

Naast het uitwerken van een onderzoek dien je tijdens je stage ook aan te sluiten bij interne overleggen en platforms om zo een gevoel te krijgen hoe het is om als archeoloog of erfgoedbeheerder bij de rijksoverheid te werken. Ook kan je hiermee je netwerk verbreden en contact leggen met andere (archeologie) collega’s. Tijdens een langere stage is hier vanzelfsprekend meer ruimte voor. Afhankelijk van de duur van de stage is het ook mogelijk in aanmerking te komen voor een stagevergoeding.

Onderstaande stageonderwerpen zijn specifiek voor de maritieme archeologie. Eigen onderwerpen kunnen ook aangedragen worden, maar zullen iedere keer afzonderlijk worden beoordeeld, omdat we jou als student graag een goede begeleiding willen geven en ook tot tevredenheid van de opleiding willen handelen. Heb je interesse in een maritieme stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed? Neem dan contact op met: Martijn Manders (m.manders@cultureelerfgoed.nl)

Stages