Engelse vertaling Omgevingswet

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO.nl) is een Engelse vertaling van de Omgevingswet te vinden. De vertaling komt van pas voor Europese en andere internationale contacten, buitenlandse onderzoekers en ondernemingen die vanuit professioneel oogpunt te maken krijgen met de Omgevingwet of er inspiratie uit willen halen.