Ruimte voor immaterieel erfgoed

De Omgevingswet geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed - voor zover dit verbonden is aan specifieke locaties. Deze brochure biedt praktische tips en inspirerende voorbeelden om immaterieel erfgoed een plek te geven in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Ruimte voor immaterieel erfgoed is een uitgave van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Colofon

Tekst: Frank Altenburg, Sophie Elpers
Redactie: Sophie Elpers Petra Boers – Buro Vonkstof
Grafisch ontwerp: www.taluut.nl