100 jaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dit jaar bestaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed honderd jaar.

Extra nummer van het Tijdschrift

Er is een speciaal, extra nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verschenen. Dat kijkt geheel terug op die honderdjarige geschiedenis en op de zorg voor het culturele erfgoed in die tijd.

Lees het Tijdschrift online.

100 jaar Monumentenzorg

Cover van de speciale uitgave '100 jaar Monumentenzorg' van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed