Op Verkenning. Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier

Deze rapportage is een verkenning naar het Nederlands militair erfgoed uit de periode 1815-1989. Welke gebouwen, landschappelijke elementen en objecten in de land- en waterbodem maken deel uit van dat erfgoed?

Tien verhaallijnen

Het doel van deze Verkenning Militair Erfgoed is om te kijken of er thema’s of aspecten binnen het militaire erfgoed van Nederland zijn die niet of niet voldoende beschermd zijn voor de toekomst. Er is uitgegaan van tien verhaallijnen die ervoor zorgen dat het militair erfgoed in een context van historische ontwikkelingen wordt geplaatst:

 1. Staatsvorming en -bedreiging
 2. Nederlandse rol in ontwikkeling Internationaal recht
 3. Ontwikkeling militair apparaat
 4. Nederlands koloniaal verleden
 5. Maatschappij en krijgsmacht
 6. Eerste Wereldoorlog
 7. Nederland als toevluchtsoord
 8. Tweede Wereldoorlog:
  • Bezetting, strijd en bevrijding
  • Collaboratie en verzet
 9. Koude Oorlog
 10. Nederlandse missies over de wereld tot 1989

​Colofon

Werkgroep Verkenning: Iris Contant, Jan van Doesburg, Menne Kosian, Wim van Meggelen, Martijn Oldenhave, Marc Stappers, Nadine van Tijn, Ben de Vries en René Wokke.

Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018