Analyse van mensenbotten uit een stroomgordel in Nijmegen-Noord en de interpretatie van hun aanwezigheid. Archeologische vondsten bij de aanleg van de Oosterhoutse, Lentse en Zandse Plas

Dit fysisch antropologische rapport bevat de studie van de menselijke resten die zijn aangetroffen gedurende zandwinningswerkzaamheden in Nijmegen-Noord. Op basis van de resultaten wordt een aanbeveling gedaan voor toekomstig 14C-onderzoek. Deze studie is uitgevoerd door Constance van der Linde in het kader van het programma Maritiem Erfgoed Nederland.

Colofon

Tekst: Tot op het Bot, Fysisch antropologisch onderzoeksbureau
Constance van der Linde
Januari 2022

Programma Maritiem erfgoed Nederland
Project Menselijke resten uit de Maas, Nlz9 Nijmegen