Beheerproces onderwaterarcheologie

In dit document wordt het proces beschreven om archeologisch erfgoed onder water te beheren. Dit is gebaseerd op internationale standaarden van goed gebruik en uitvoering in erfgoedbeheer, zoals onder andere verwoord in de annex van de UNESCO-conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Parijs, 2001), in de cyclus van de Nederlandse Archeologische Monumentenzorg en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar dit beheerproces deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit document is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.