Programma Maritiem Erfgoed Nederland

Van scheepswrakken tot havens en bruggen, en van verdronken prehistorische landschappen tot middeleeuwse nederzettingen: maritiem-archeologisch erfgoed is al het erfgoed dat een relatie heeft met water, of dit zich nu onder de waterspiegel of op het droge bevindt.

Instandhouding en onderzoek van maritiem-archeologische erfgoed

De vondsten zijn vaak goed bewaard in de waterbodem, maar tegelijk kwetsbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in voor de instandhouding van en het onderzoek naar het meest waardevolle maritiem-archeologische erfgoed. Ons doel hierbij is om dit erfgoed te beschermen en te behouden. Wij werken hierbij samen met andere overheden, de archeologische markt en vrijwilligers in de archeologie. Op die manier kunnen de verhalen over het maritieme verleden van Nederland verteld blijven worden en voortleven.