Kanonnen van Nederland

Dit boek is een alomvattend werk over de nomenclatuur en geschiedenis van het Nederlands geschut. Daarnaast bevat het een opsomming van de bestaande kanonnen in Nederland. De publicatie bevat zowel Nederlands als Engelse teksten.

De auteur is de specialist van oude kanonnen in Nederland. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het programma Maritiem Erfgoed Nederland van de RCE.

Colofon

Auteur: Nico Brinck

Prijs:  € 40,-

Te bestellen bij de auteur via kanonnenvannederland@gmail.com