Kanonnen van Nederland

Dit boek is een alomvattend werk over de nomenclatuur en geschiedenis van het Nederlands geschut. Daarnaast bevat het een opsomming van de bestaande kanonnen in Nederland. De publicatie bevat zowel Nederlands als Engelse teksten.

De auteur is de specialist van oude kanonnen in Nederland. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het programma Maritiem Erfgoed Nederland van de RCE.

Hoge resolutie

Download 'Kanonnen van Nederland - Guns of the Netherlands'
PDF document | 338 pagina's | 38.8 MB | 2020

Colofon

Auteurs Nico Brinck
Redactie: Gemmeke van Kempen (NL)
Illustraties en kaartmateriaal: N. Brinck of anders bronvermelding bij afbeelding.
Foto omslag: Terschelling. Foto: N. Brinck
2e herziene druk
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020