Interdepartementaal beleidskader Nederlandse historische scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen in den vreemde

Beleidskader waarin de verschillende aspecten van het beheer van Nederlandse scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen in het buitenland in kaart zijn gebracht.