Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland biedt een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de kwaliteiten van het IJsselmeergebied in de provincie Noord-Holland en onderscheidt een aantal karakteristieken die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit zoals die nu leefbaar is.

Erfgoed IJsselmeerbiografie Noord-Holland

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland is opgebouwd uit vier thematische hoofdstukken: land en water, handel, visserij en wonen en leven. De hoofdstukken beginnen met een doorgaans chronologische verhaallijn. Daarna volgen enkele voorbeelden. Van elk object wordt uiteengezet wat het achterliggende verhaal is, wat de cultuurhistorische waarden zijn, welke invloed het op de omgeving heeft en wat de kansen en bedreigingen zijn voor dit erfgoed.

Colofon

Auteur: Jeroen Zomer
Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Mooi Noord-Holland
Uitgegeven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017