RAM 232: 'Aldus is de Roompot vergaan...' Waardestellend onderzoek van scheepswrak Roompot 1, gemeente Veere

Tijdens een waardestellend onderzoek is in 2005 de identiteit van een scheepswrak vastgesteld. Het blijkt te gaan om fregat de Roompot, dat in 1853 voor de kust van Zierikzee verging.

42 meter lang Nederlands schip

Op de vindplaats liggen de resten van een 42 meter lang schip. Het is grotendeels gebouwd van eikenhout en heeft een koperbeplating met diverse ijzeren onderdelen, zoals dekknieën, boegspriet en drie masten. De geborgen vondsten, waaronder een barometer, een dubbelzijdig schaak- en dambord en een lading rijst, tonen aan dat het schip een Nederlandse herkomst had en een vaargebied dat zich tot aan Azië uitstrekte. Het vondstcomplex is zeer de moeite waard om te behouden, maar het scheepswrak gaat in rap tempo achteruit. Daarom is geadviseerd om het wrak binnen afzienbare tijd fysiek te beschermen of op te graven.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 232
Auteur: A.B.M. Overmeer
ISBN/EAN: 9789057992575
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017