Schatten op de zeebodem van de gemeente Vlieland

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor een maritiem-archeologische verwachtingskaart.

Colofon

Titel: Schatten op de zeebodem van de gemeente Vlieland. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor een maritiem-archeologische verwachtingskaart.
Auteur: R.W. de Hoop
Studentnummer: 315636
Foto’s: R.W. de Hoop
Vormgeving: R.W. de Hoop
Onder begeleiding van: C. Sueur en M. Manders (RCE)
Opdrachtgever: Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Versie: definitief, mei 2015