De historische en archeologische waarde van het scheepswrak van de SS Amazone

Colofon

Titel: De historische en archeologische waarde van het scheepswrak van de SS Amazone
Auteur: Saskia Virginia Noot
Treasures of the Sea
Onder begeleiding van: Dr. A.M.C. van Dissel en drs. M. Manders
Versie: 12 december 2015