Onverwachte bijvangst: cultureel erfgoed

Een kwalitatief onderzoek naar de bewustwording van cultureel erfgoed onder water onder Nederlandse vissers.

Colofon

Titel: Onverwachte bijvangst: cultureel erfgoed. Een kwalitatief onderzoek naar de bewustwording van cultureel erfgoed onder water onder Nederlandse vissers.
Auteur: Amanda Wolters
Studentnummer: 100612255
Afstudeerscriptie Bachelor Cultureel Erfgoed
Reinwardt Academie, Amsterdam
Begeleider: Ruben Smit
Versie: 3 juni 2014