RAM 198: Waardestelling Vleuten 1

Vleuten 1 is een boomstamboot van het zogenaamde ‘Utrechttype’. Het is voor het eerst dat er een 8e-eeuws schip van dit type is aangetroffen. Daarom is deze vondst van grote waarde.

Unieke vondst 'Utrechttype' uit de 8e eeuw

In 2010 zijn bij graafwerkzaamheden in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn twee vroegmiddeleeuwse scheepswrakken gevonden. Het ene wrak dateert uit de 8e eeuw, het andere uit de 10e eeuw. Van het onderzoek naar de scheepjes zijn twee Rapportages Archeologische Monumentenzorg verschenen. Deze rapportage gaat over de boomstamboot uit de 8e eeuw.
Over het wrak uit de 10e eeuw verscheen de rapportage Waardestelling Vleuten 2.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 198
Auteurs: Martijn Manders & Robert Hoegen
ISBN: 9789057991868
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011