Bruiklenen uit de NK-collectie

Een deel van de Rijkscollectie RCE is de zogenaamde NK-collectie (Nederlands Kunstbezit-collectie). Dit zijn cultuurgoederen die tussen 1933 en 1945 geroofd, geconfisqueerd of onder dwang verkocht zijn en waarvan de rechtmatige eigenaren (nog) niet zijn gevonden. Deze objecten zijn beschikbaar voor bruikleen onder bepaalde voorwaarden.

Bruikleen maakt objecten zichtbaar

In 2022 is het vierjarige programma Intensivering Restitutiebeleid gestart. Een belangrijk onderdeel daarin is het uitvoeren van aanvullend herkomstonderzoek van objecten in de NK-collectie. Het streven is om tijdens de onderzoeksperiode het bruikleenbeleid van NK-objecten zo veel mogelijk te continueren. Het tonen van deze objecten is immers een belangrijke manier om de herkomstgeschiedenis te vertellen. Dit kan bijdragen aan de zoektocht naar hun rechtmatige eigenaren.

Meer informatie over het restitutiebeleid staat in een ander onderwerp op deze website.

Voorwaarden bruiklenen NK-collectie

Nieuwe bruiklenen

 1. Nieuwe bruiklenen zijn mogelijk voor Nederlandse musea indien er geen restitutieverzoek is ingediend.
 2. Er zijn goede foto's beschikbaar en er is geen aanvullend onderzoek nodig.
 3. Bij de getoonde objecten geeft een tekstbordje uitleg over het object en achtergrondinformatie van de NK-collectie. De RCE stelt de tekst onder aan deze pagina beschikbaar.
 4. Het object moet altijd beschikbaar zijn voor restitutie indien alsnog een verzoek wordt ingediend en gehonoreerd.

Bestaande bruiklenen

Objecten blijven op locatie, en de volgende voorwaarden gelden:

 1. Indien er goede objectfoto's zijn gemaakt worden deze gedeeld met de RCE ten behoeve van het herkomstonderzoek. Indien er nog geen goede objectfoto’s voor herkomstonderzoek beschikbaar zijn, worden deze in overleg gemaakt.
 2. In sommige gevallen moet het object visueel onderzocht worden. In overleg komt een herkomstonderzoeker van de RCE langs.
 3. Bij de getoonde objecten geeft een tekstbordje uitleg over het object en achtergrondinformatie van de NK-collectie. De RCE stelt de tekst onder aan deze pagina beschikbaar.
 4. Het object moet altijd beschikbaar zijn voor restitutie indien alsnog een verzoek wordt ingediend en gehonoreerd.

Uitzondering: verbouwing

 • Indien er verbouwd wordt bij een museale instelling wordt er overlegd met de RCE. In veel gevallen komt het object dan tijdelijk retour naar de RCE voor onderzoek en fotografie. Na de verbouwing gaan de objecten terug, tenzij er in de tussentijd een restitutieverzoek is ingediend. Maar een tijdelijke opslag elders is ook mogelijk mits de objecten beschikbaar blijven voor onderzoek.
 • Indien er wordt verbouwd bij een niet-museale instelling komen de objecten definitief terug naar de RCE voor onderzoek en fotografie. Daarna worden ze beschikbaar gemaakt voor museale bruiklenen.

Onderbruiklenen

Onderbruiklenen blijven mogelijk. Let op: Er moet van tevoren wel toestemming voor worden gegeven door de RCE.

Ook hierbij geldt:

 1. Objecten waarop een restitutieverzoek is ingediend komen niet in aanmerking voor onderbruikleen.
 2. Indien er goede objectfoto's zijn gemaakt worden deze gedeeld met de RCE ten behoeve van het herkomstonderzoek. Indien er nog geen goede objectfoto’s voor herkomstonderzoek beschikbaar zijn, worden deze in overleg gemaakt.
 3. In sommige gevallen moet werk eerst visueel onderzocht worden door een herkomstonderzoeker.
 4. Bij de getoonde objecten geeft een tekstbordje uitleg over het object en achtergrondinformatie van de NK-collectie. De RCE stelt de tekst onder aan deze pagina beschikbaar.
 5. Bij een onderbruikleen aan een buitenlandse instelling wordt altijd een Engelstalige Immunity from Seizure aangevraagd. Een kopie daarvan wordt verstrekt aan de RCE. Indien hierin geroofde, geconfisqueerde of onvrijwillige verloren cultuurgoederen uit WOII worden uitgesloten van immuniteit, kan er geen onderbruikleen plaats vinden.

Tekstbordjes bij NK-bruiklenen

Bij objecten in bruikleen uit de NK-collectie horen tekstbordjes met informatie over het object en zijn achtergrond. Onderstaande tekst is daarvoor bedoeld. 

Nederlands tekstbordje

Dit kunstwerk behoort tot de Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie). Deze collectie bestaat uit kunstobjecten die na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden zijn teruggehaald uit Duitsland en nadien onder beheer zijn gekomen van de Nederlandse Staat. De collectie bevat objecten die mogelijk tussen 1933 en 1945 zijn geroofd, geconfisqueerd of onder dwang verkocht. Meer informatie is te vinden op wo2.collectienederland.nl. Indien u informatie heeft over dit kunstwerk kunt u contact opnemen met restitutie@cultureelerfgoed.nl. Dit helpt mogelijk in onze zoektocht naar de rechtmatige eigenaar.

Engels tekstbordje

This artwork is part of a collection that has been placed in custody of the Dutch government after it was recovered from Germany after World War II, and might have been looted, confiscated or sold under duress between 1933 and 1945. More information can be found at wo2.collectienederland.nl. At this website you also can contact us if you have new information regarding this artwork. It might be helpful in the search for its rightful owner.