Bruikleenformulier

Objecten uit de Rijkscollectie RCE kunnen met dit formulier aangevraagd worden voor bruikleen. Meer informatie staat op de pagina 'Aanvragen bruikleen' op deze website. 

Aanvraagformulier bruiklenen

Gegevens organisatie

Heeft u al eerder werken van ons in bruikleen gekregen? *

Contactpersoon

Is de contactpersoon tekenbevoegd?

Tekenbevoegde

Gegevens bruikleen

Locatie *
Is dit een geregistreerd museum? *
Gaat het om langdurige of tijdelijke bruikleen? *

Aangevraagde objecten

Geef hier een overzicht van de in bruikleen gevraagde objecten. Bij voorkeur met inventarisnummer(s) signatuur, type object, titel, maker, datering.

Beeldmateriaal

Komt er een catalogus?
Wilt u daarvoor beeldmateriaal van de in bruikleen gevraagde objecten?

Tiff bestanden moeten ten minste 4 weken van te voren worden aangevraagd. Voor objecten die nog gerestaureerd moeten worden, kan een langere periode nodig zijn.

Overige gegevens

Beschikt u over een actueel faciliteiten rapport? *
Wilt u zelf het transport organiseren met een erkende kunsttransporteur? *
Accepteert u de bruikleenvoorwaarden van de RCE? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw aanmelding af te handelen. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding af te handelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding af te handelen. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren de gegevens tot de aanmelding is afgehandeld, daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *