Aanvragen bruikleen

Objecten uit de rijkscollectie die in beheer zijn bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kunnen bij de Bruikleenservice worden aangevraagd. Om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen afhandelen, ontvangen we deze bij voorkeur minimaal 6 maanden voor de gewenste transportdatum. 

U kunt de bruikleenaanvraag digitaal indienen met het bruikleenformulier.

Wie kan bruiklenen?

De RCE verstrekt bruiklenen aan musea en niet-museale instellingen. De grootte van de instelling is niet relevant, maar de locatie moet een publiek karakter hebben en de klimaat- en veiligheidsomstandigheden moeten passend zijn bij het object.

Particulieren kunnen geen bruikleenaanvraag doen bij de RCE. Het doel is publieke toegankelijkheid van de collectie te vergroten, om die reden verstrekken we alleen bruiklenen aan publieke instellingen of semi-publieke instellingen.

Bruikleenservice

Medewerkers van de afdeling Kunstcollecties denken graag mee over objecten die passen bij uw museum, tentoonstelling of ruimte. Neem hiervoor contact op via e-mail met bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl of telefonisch met Nathalie Menke 06-27821773 of Daphne Nieuwenhuijse 06-27821772.