Platform Groen Erfgoed

Het Platform Groen erfgoed is een open platform voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met groen erfgoed:

  • tuin- en landschapshistorici;
  • tuin- en landschapsarchitecten;
  • tuinbazen, hoveniers en beheerders;
  • eigenaren en bewoners;
  • beleidsmakers.

Thematische bijeenkomsten

De programmacommissie van het Platform organiseert tweemaal per jaar een thematische bijeenkomst. Steeds rond een onderwerp dat direct raakt aan de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding van groen erfgoed. De onderwerpen worden van verschillende kanten belicht: historisch, theoretisch, praktisch, technisch, financieel, economisch, administratief of beleidsmatig. Het Platform is informeel, interdisciplinair en interactief. Het is een plaats om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Op die manier wil het Platform het beheer en de instandhouding van het groene culturele erfgoed op een hoger plan brengen.

Toekomstige bijeenkomsten

Nieuwe bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de agenda.

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten die online hebben plaatsgevonden zijn in de meeste gevallen terug te kijken. U vindt deze webinars terug in ons overzicht van online terug te kijken evenementen. Soms is er van eerdere bijeenkomsten een verslag. In dat geval zijn deze verslagen terug te vinden bij de publicaties van dit onderwerp.

Voor wie

Het Platform Groen erfgoed wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van het groene erfgoed in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen over onderzoek, herstel en beheer van historisch groen erfgoed.

Programmacommissie

Natascha Lensvelt, Mariska de Boer, Christian Bertram, Rob Plomp en Joost van der Linden.