Overzicht onderzoeken en ingezonden reflecties in het kader van de evaluatie Erfgoedwet op het onderdeel archeologie

Dit document is een bijlage bij de adviesvraag aan de Raad voor Cultuur in het kader van de evaluatie Erfgoedwet op het onderdeel archeologie. Het geeft een overzicht van het dossier van de adviesvraag, dat onder andere bestaat uit onderzoeksrapporten, brieven aan de minister en ingezonden reflecties.