Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies

Op verzoek van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzocht hoe de provincies anno 2020 invulling geven aan het interbestuurlijk toezicht (IBT) op erfgoed. Het rapport bevat naast een samenvatting ook de resultaten van de bevraging van de provincies over hun toezicht op erfgoed (monumenten en archeologie). Behalve een overkoepelend landelijk overzicht is per provincie kort weergegeven wat hun invulling op het IBT-domein erfgoed is, op basis van de ingevulde vragenlijst en bureauanalyse van de provinciale websites.

Het rapport 'Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies' is te downloaden via de website van de Inspectie.