Evaluatie Erfgoedwet - Graven naar verbetering

Dit rapport is de evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem (KNA/BRL, certificering en actorregister) uitgevoerd in opdracht van het CCvD Archeologie van de SIKB (2020).  Naast aanbevelingen over kwaliteitsborging gaat het ook in op de taak- en rolverdeling van overheden, arbeidsmarkt, marktwerking met betrekking tot archeologie op land en onder water en publieksbereik en participatie.