Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 januari 2016, nr. WJZ/717829 (10547), houdende regels over het beheer van de rijkscollectie, de subsidiëring van instellingen met een wettelijke taak tot beheer van collecties en enkele technische aanpassingen (Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen). 

De regeling die u hieronder aantreft is de eerste versie. Wijzigingen en de geldende regeling kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl.

Deze eerste versie is met name interessant omdat er een uitgebreide toelichting in staat over het beheer van de rijkscollectie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. voorschriften rondom bewaaromstandigheden, registratie en administratie, schade en restauratie, waardering en schade.