Instandhoudingsplicht rijksmonumenten. Een handreiking voor gemeenten

De Erfgoedwet introduceert een instandhoudingsplicht voor monumenten. Deze brochure laat zien wat dat voor gemeenten betekent.

De meeste monumenteigenaren steken veel liefde en toewijding in het onderhoud van hun monumentale pand. Er zijn echter ook misstanden. De instandhoudingsplicht verplicht de monumenteigenaar om zijn of haar rijksmonument zodanig te onderhouden dat instandhouding en de monumentale waarde zijn gewaarborgd. Gemeenten kunnen naar aanleiding van deze plicht het gesprek met eigenaren aangaan, wanneer een monumentaal pand wordt verwaarloosd. Deze brochure bevat een stappenplan voor gemeenten en geeft tips aan eigenaren over hoe ze aan de instandhoudingsplicht kunnen voldoen.  

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016