Participatief waarderen

In deze verkenning wordt onderzocht hoe burgerinitiatief en -participatie weer een vanzelfsprekende rol kunnen vervullen. En wat dat vraagt van de geïnstitutionaliseerde erfgoedzorg.

De grondslag van de erfgoedzorg is participatie. Betrokken burgers hebben zich altijd ontfermd over roerend en onroerend erfgoed zodat het behouden blijft. Maar met name in de materiële erfgoedzorg is de aanwijzing en instandhouding van erfgoed steeds meer geprofessionaliseerd en uiteindelijk geïnstitutionaliseerd. Het Verdrag van Faro brengt een nieuwe uitdaging met zich mee door juist de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed te benadrukken en het belang van deelname door de samenleving.