Interview: De gemeenschap als integraal onderdeel van het museum

Dieuwertje Wijsmuller is gespecialiseerd in collectiewaardering, ontzameltrajecten en co-creatie. Vanuit haar bureau CreativeCultureConsultancy ondersteunt zij musea en andere collectie beherende instellingen in collectie en co-creatieprojecten. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is zij in de periode 2019-2021 op zoek gegaan naar de werking van de uitgangspunten van het Verdrag van Faro in de museale sector.