Faro, een vak apart (?)

De focus in het denken over cultureel erfgoed lag traditioneel op het materiële aspect, maar verschuift steeds meer naar een holistische benadering van erfgoed. Het verdrag van Faro past in deze bredere ontwikkeling. Maar wat betekent het verdrag van Faro voor de manier waarop de erfgoedprofessional werkt? Welke vaardigheden zijn nodig?

Annemarie Willems deed hier onderzoek naar in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In haar onderzoeksrapportage ‘Faro: een vak apart (?)’ bestudeerde ze literatuur, sprak met erfgoedprofessionals en keek naar ervaringen in landen die het verdrag hebben ondertekend danwel geratificeerd en geïmplementeerd.

Colofon

Auteur: Annemarie Willems
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Augustus 2020