Sublieme Schoonheid, Sublieme Duurzaamheid

Ook grote stadskerken staan voor de opgave van verduurzaming. Negen iconische stadskerken willen deze uitdaging aangaan in het prijsvraagproject ‘Sublieme Schoonheid, Sublieme Duurzaamheid’, een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Atelier Rijksbouwmeester.

Deelnemende kerken

De kerken die deelnemen zijn de Oude Kerk in Amsterdam, de Der Aa-kerk in Groningen, de Pieterskerk in Leiden, de Stevenskerk in Nijmegen, de Grote Kerk in Naarden, de Grote Kerk in Zwolle, de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en de Domkerk in Utrecht.

Inspirerende ontwerpvoorstellen

De meeste van deze kerken zijn al actief met allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Maar het bijzondere karakter van deze monumenten maakt dat ze voor een deel niet uit de voeten kunnen met reguliere duurzaamheidstoepassingen. De bijzondere kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit. Daarom is de prijsvraag ‘Sublieme Schoonheid, Sublieme Duurzaamheid’ uitgeschreven. Daarin wordt gevraagd om inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan een substantiële verduurzaming van grote stadskerken. In april 2021 zijn negen teams daar mee aan de slag gegaan. Daaruit heeft de jury in juni 2021 drie teams geselecteerd. Deze teams zijn uitgenodigd om hun visie uit te werken tot een schetsontwerp. Deze ontwerpen - en ook de visies van de overige zes teams - zijn vastgelegd in een magazine. 

Perspectieven

In een aantal interviewartikelen worden de verschillende perspectieven op verduurzaming van kerkgebouwen verder onderzocht. Onder anderen met directeur Stichting Oude Groninger kerken Patty Wageman, hoogleraar Erfgoed en Herontwerp Wessel de Jonge, en Bart Krol, voorzitter van het NRP, netwerk voor renovatie en transformatie.