Kennismaking met Henrike Hövelmann

Interview met Henrike Hövelmann, lid van de begeleidingscommissie herkomstonderzoek en manager Collecties en Kenniscentrum van het Joods Cultureel Kwartier.

Foto van Henrike Hövelmann met rode trui
Beeld: Ruben Schipper
Henrike Hövelmann

“Bij het Joods Cultureel Kwartier houd ik me bezig met alle processen rondom de collecties van het Joods Museum, de Portugese Synagoge en het Nationaal Holocaustmuseum dat in 2023 geopend wordt. Ook herkomstonderzoek naar de bestaande collectie en naar nieuwe aanwinsten maakt daar deel van uit.

Het Joods Museum is als beheerder van Joods cultureel erfgoed bekend met verschillende aspecten van tijdens de oorlog onteigende stukken en restitutie ervan. Het museum staat dicht bij de rechthebbenden. Het is tijdens de oorlog zelf ook een groot deel van de vooroorlogse collectie kwijtgeraakt. Nog steeds zijn we op zoek naar deze stukken."

"De verzamelzwaartepunten voor de museumcollectie zijn onder andere Judaïca en werk van Nederlands Joodse kunstenaars; tijdens acquisitie van werken krijgt het museum vaak te maken met lastige besluiten en dilemma’s, bijvoorbeeld als stukken een niet sluitende herkomstgeschiedenis hebben.

Als lid van de begeleidingscommissie hoop ik met mijn kennis en ervaring van de materie, de bronnen en werkwijze het onderzoeksteam te kunnen bijstaan, te adviseren en als klankbord te kunnen fungeren. De gedachte dat met dit project ook nieuwe herkomstonderzoekers opgeleid worden in deze complexe materie vind ik heel waardevol en spreekt me zeer aan. Fijn als over een paar jaar deze onderzoekers beschikbaar zijn voor het museale veld”.

Biografie

Henrike Hövelmann studeerde Kunstgeschiedenis, Algemene Cultuurwetenschappen en Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens werkte ze aan verschillende catalogiserings- en digitaliseringsprojecten voor de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum. Hier werd ze in 2011 projectmanager van het project 'Prentenkabinet online” dat tot doel heeft om de hele collectie prenten, tekeningen en foto’s van het museum te catalogiseren, digitaliseren en conserveren.

In 2019 maakte ze de overstap naar het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Hier is zij verantwoordelijk voor alle processen rondom de diverse collecties van het Joods Museum, de Portugese Synagoge en het Nationaal Holocaustmuseum (te openen in 2023).  

Begeleidingscommissie herkomstonderzoek

Er is een onafhankelijke commissie die het herkomstonderzoek begeleidt. Deze waakt over de kwaliteit van het te verrichten en het verrichte onderzoek, en beoordeelt of het voldoet aan de maatstaven die nodig zijn om de herkomst van objecten uit de NK-collectie zo goed mogelijk vast te stellen. De commissie gaat na of in het onderzoek de juiste stappen ondernomen worden en de juiste archieven worden geraadpleegd. 

De commissie bestaat uit prof. dr. Rudi Ekkart (voorzitter), Henrike Hövelmann MA, dr. Christiaan Ruppert en dr. Gerdien Verschoor.