Kennismaking met Gerdien Verschoor

Interview met Gerdien Verschoor, lid van de begeleidingscommissie herkomstonderzoek, kunsthistoricus en auteur

Foto van Gerdien Verschoor met blauw pak aan
Beeld: Ruben Schipper
Gerdien Verschoor

"In de jaren dat ik in Polen woonde, speelden de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een grote rol in mijn leven. Ik woonde in een nieuwbouwwijk - het centrum van het voormalige Joodse Getto. Ik was me zeer bewust van de geschiedenis van deze plek, ook al was die toen vaak onzichtbaar. Twee van mijn boeken raken trauma’s uit de Tweede Wereldoorlog toen drie miljoen Poolse Joden werden vermoord in de vernietigingskampen, waarvan er zes – waaronder Auschwitz, Sobibor en Treblinka – door de nazi’s op Poolse grond werden gebouwd. In de jaren negentig zag je in Warschau een coming out van het Joodse le­ven, er kwamen tijdschriften, organisaties, en er ontstonden lokale en nationale initiatieven om te herdenken."

"Kunstwerken spelen vaak een grote rol in het persoonlijke leven van mensen. Soms is een schilderij, een tekening, of een antieke kast nog het enige dat rest van een familie of een familiegeschiedenis. We hebben de plicht om ervoor te zorgen dat die werken weer thuiskomen, terechtkomen bij de nakomelingen van de personen die die werken ooit hebben gekoesterd. Als lid van de Commissie Museale Verwervingen en later van de Restitutiecommissie heb ik geprobeerd me daarvoor in te zetten.

Het is belangrijk dat het herkomstonderzoek naar de NK-collectie wordt geïntensiveerd. Er zijn inmiddels weer zoveel nieuwe bronnen en onderzoeksmethoden beschikbaar waarmee we een flinke inhaalslag kunnen maken. Ik vind het een eer dat ik hierin mee mag denken, adviezen mag geven, en als klankbord mag dienen voor de onderzoekers. Het is inspirerend om te zien dat zowel de ervaren als de nieuwe, jonge onderzoekers goed geïnformeerd en vasthoudend aan de slag zijn gegaan. Hiermee zijn we een nieuwe fase ingegaan van het onderzoek naar de NK-collectie."

Biografie

Gerdien Verschoor (1963) is kunsthistoricus en auteur. Ze studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en Krakau, en promoveerde in 1998 aan de Academie van Wetenschappen in Warschau op een Poolse kunstenaarsgroep uit het interbellum (De 'Kapiści'). Ze was werkzaam als cultureel attaché aan de Nederlandse Ambassade in Warschau, directeur van het internationale conservatorennetwerk CODART, en directeur-bestuurder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ze schrijft romans, korte verhalen, literaire non-fictie en essays. Ook werkt ze als auteur en adviseur in opdracht van musea en andere maatschappelijke organisaties.

Begeleidingscommissie herkomstonderzoek

Er is een onafhankelijke commissie die het herkomstonderzoek begeleidt. Deze waakt over de kwaliteit van het te verrichten en het verrichte onderzoek, en beoordeelt of het voldoet aan de maatstaven die nodig zijn om de herkomst van objecten uit de NK-collectie zo goed mogelijk vast te stellen. De commissie gaat na of in het onderzoek de juiste stappen ondernomen worden en de juiste archieven worden geraadpleegd. 

De commissie bestaat uit  prof. dr. Rudi Ekkart (voorzitter),  Henrike Hövelmann MA, dr. Christiaan Ruppert en dr. Gerdien Verschoor.