Ontmantelen van en focus aanbrengen in collecties

Musea kunnen door allerlei omstandigheden in de situatie komen dat zij (noodgedwongen) moeten sluiten of focus moeten aanbrengen in hun collectie. Om musea in dit proces te ondersteunen, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een stappenplan ontwikkeld. Dit plan helpt om zorgvuldig en volgens de geldende regels de noodzakelijke stappen te nemen.

Stappenplan Ontmantelen van en focus aanbrengen in collecties

Dit proces kost tijd en geld

Ontmanteling van of focus aanbrengen in een collectie kost veel tijd en geld, vooral als u kiest voor herplaatsing naar een andere bestemming en niet meteen tot verkoop overgaat.

  • Bruiklenen moet u retourneren aan de bruikleengevers of eigenaren. In veel gevallen komt het opzeggen van de bruikleenovereenkomst als een verrassing en kunnen zij de bruikleen niet (meteen) opnemen.
  • De zoektocht naar collega-musea die objecten willen overnemen, kost tijd.
  • Het online publiceren van objecten op bijvoorbeeld de Afstotingsdatabase op een zodanige wijze dat dit serieuze belangstelling genereert, kost tijd en geld.

Objecten van overheden en publiekrechtelijke organisaties, waarvan het vermoeden bestaat dat ze onvervangbaar en onmisbaar zijn voor het Nederlands cultuurbezit, moeten conform de vervreemdingsprocedure uit de Erfgoedwet vóór afstoting getoetst worden door een onafhankelijke commissie.

U kunt ook de website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) raadplegen om de ontmanteling soepel en zorgvuldig te laten verlopen.