Ontmantelen van en focus aanbrengen in collecties

Musea kunnen door allerlei omstandigheden in de situatie komen dat zij (noodgedwongen) moeten sluiten of focus moeten aanbrengen in hun collectie. Om musea in dit proces te ondersteunen, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een stappenplan ontwikkeld. Dit plan helpt om zorgvuldig en volgens de geldende regels de noodzakelijke stappen te nemen.

Stappenplan voor het waarderen, selecteren en afstoten van een collectie in crisissituaties