Een verzameling inventariseren en registreren

Of een verzameling nu als vanzelf ontstaat of bewust bijeen wordt gebracht, het is fijn een overzicht te hebben. Wat zit er precies in, op welke plek en op welke manier is alles opgeslagen? Een overzicht helpt bij de zorg voor de verzameling. Het biedt ook een handvat bij eventuele vermissingen en mogelijke bruiklenen aan musea voor tentoonstellingen. Zo’n overzicht ontstaat door de voorwerpen in de verzameling te inventariseren en registreren.

Colofon

Samenstelling: Alexandra van Kleef (RCE)
Redactie: Gemmeke van Kempen (GemRedactie)
Beeld: Bram Petraeus
Opmaak: Xerox/Osage

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2023

Digitale bronnen

Eenvoudig spreadsheet voor collectieregistratie
Keuzehulp collectieregistratiesystemen
Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties
Digitaal-erfgoed-coaches
Instructies voor het nummeren van voorwerpen met schrijfstiften
Termenlijsten
Tools en instructievideo collectieregistratie
Advies over collectiemanagement in 21 procedures, waaronder 'Inventaris' en 'Registratie en documentatie'