Kaart gebiedsbiografieën

De Kaart gebiedsbiografieën bevat een groot aantal integrale landschapsstudies of gebiedsbeschrijvingen die als start kunnen dienen voor nieuw fundamenteel of toegepast onderzoek.

Heel Nederland is al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ gemaakt. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in de kaart. 

Wat levert het op

Regelmatig wordt er nieuw landschapshistorisch of archeologisch onderzoek uitgevoerd voor beleidsmatige, wetenschappelijke of publieke doeleinden, maar er ligt al zoveel onderzoek op de plank. Dit overzicht van gebiedsbiografieën is een goed startpunt bij nieuw onderzoek en voor iedereen die informatie zoekt over een bepaalde regio. De kaart beantwoord zoveel mogelijk de vraag wat er al aan landschapshistorisch onderzoek is gepubliceerd over een gebied.

Gebruik van de kaart

De kaart is ook als view- en een downloadservice (WMS en WFS) beschikbaar via het Nationaal Georegister.

Door wie

De kaart met gebiedsbiografieën is in beheer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is ontwikkeld in samenwerking met het Kenniscentrum landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. We staan open voor verbeteringen, aanvullingen en updates. Mocht u merken dat er (nieuwe) studies of biografieën ontbreken, geeft u deze dan vooral aan ons door via onze Infodesk.