Archeozoölogische vergelijkingscollectie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in Amersfoort een archeozoölogische vergelijkingscollectie in beheer. Deze collectie bevat resten van diersoorten die regelmatig in archeologische context worden aangetroffen, zoals zoogdieren, vogels, vissen en schelpdieren. Daarnaast is een verzameling menselijke resten in de collectie ondergebracht.

Onderzoek

De collectie wordt gebruikt door onderzoekers om botmateriaal te vergelijken en te determineren dat is aangetroffen op archeologische vindplaatsen. De determinaties vormen de basis voor archeozoölogisch onderzoek. Daarbij probeert men de rol van dieren in samenlevingen uit het verleden te achterhalen. Hierin spelen onderwerpen een rol zoals dieet, landbouwpraktijken, jacht en visserij, maar ook nijverheid, rituelen en sociale status.

Bij onderzoek naar de menselijke resten worden bij de determinatie zaken als leeftijd, geslacht en pathologische verschijnselen geanalyseerd om zo inzicht te verkrijgen in leefomstandigheden en bevolkingsopbouw van gemeenschappen uit het verleden. 

Bezoek

De collectie is kosteloos op afspraak te bezoeken op donderdagen en vrijdagen. Neem voor een afspraak of meer informatie contact op met de beheerder: m.van.haasteren@cultureelerfgoed.nl.