Schouwburgen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse architectuur van schouwburgen in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse schouwburgen.

Wederopbouwarchitectuur schouwburgen

Dit rapport beschrijft beknopt de vooroorlogse ontwikkelingen en gaat uitgebreider in op de architectuur van schouwburgen uit de wederopbouwperiode. Hiermee wordt een kader geschetst waarbinnen de gebouwen die voor de preselectie zijn geselecteerd, geplaatst en begrepen kunnen worden. Deze rapportage is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Eva Wijdeveld
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005