Museum Ons' Lieve Heer ontvangt Europees Erfgoedlabel 

Het Amsterdamse Museum Ons’ Lieve Heer op Solder krijgt het Europees Erfgoedlabel toegekend. Het label is een initiatief van de Europese Commissie en wordt toegekend aan erfgoedlocaties met grote symbolische waarde voor Europa. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ontvangt het label, omdat de schuilkerk van het museum het belang van tolerantie en vrijheid van geweten reflecteert. Het museum ontvangt het label vanavond tijdens de Award Ceremony, in aanwezigheid van belanghebbende en vertegenwoordigers van alle locaties met het Europees Erfgoedlabel. 

De schuilkerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is gebouwd in de 17e eeuw, een tijd waarin Europa werd geteisterd door langdurige godsdienstoorlogen en intolerantie ten aanzien van andersgelovigen. Religieuze vrijheid en vrijheid van geweten zijn nog altijd aanwezig in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Zo heeft het museum het Europees Erfgoedlabel mede ontvangen vanwege de wijze waarop de immateriële waarde van het erfgoed ontsloten wordt, zoals in het burgerschapsprogramma Voices of Tolerance voor vmbo en mbo. In Voices of Tolerance gaan jongeren in gesprek over tolerantie en de religieus diverse samenleving. Vanuit het Europees Erfgoedlabel wil het museum het gesprek tussen jongeren naar een Europees niveau tillen.   

Met de toekenning van Ons’ Lieve Heer op Solder dragen nu vijf Nederlandse locaties het Europees Erfgoedlabel:

  • Het Vredespaleis (2014)
  • Kamp Westerbork (2014)
  • Het Verdrag van Maastricht (2017)
  • De Koloniën van Weldadigheid (2020)
  • Ons' Lieve Heer op Solder (2024) 
Acht mensen van zowel het museum Ons' Lieve Heer op Solder en de European Heritage Label Bureau
Beeld: Bernal Revert
Museum Ons' Lieve Heer op Solder ontvangt het Europees Erfgoedlabel.

Over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder kent een unieke geschiedenis. De toenmalige eigenaar van het pand, de katholieke Jan Hartman, bouwde de kerk in een tijd dat het als katholiek verboden was om je geloof in het openbaar te belijden. Toen de protestanten in 1578 Amsterdam bemachtigden, konden de rooms-katholieken voor de mis niet meer terecht in officiële kerken, die waren bestemd voor de protestantse eredienst. Als gevolg vierden zij hun mis in verborgen huiskerken. Het protestantse stadsbestuur wist wel van het bestaan van de huiskerken, maar gedoogde deze.

In de Republiek der Nederlanden kenden burgers vrijheid van geloof en vrijheid van geweten. Achter de voordeur mocht iedereen denken en geloven wat men wilde. De verborgen huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder illustreert de wijze waarop men in de 17e eeuw omging met verschillende religies in Amsterdam. De kerk is het resultaat van de verklaring van Willem van Oranje: in Nederland ben je vrij om te denken wat je denkt en te geloven wat je gelooft.

Over het Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een erkenning voor erfgoedlocaties die een speciale rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij de Europese integratie. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed.  

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Commissie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed coördineert het Europees Erfgoedlabel in Nederland in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DutchCulture verzorgt de communicatie voor het Erfgoedlabel in Nederland en begeleidt de nominaties. De volgende selectieronde vindt plaats in 2025. De deadline voor de nationale voorselectie is 1 oktober 2024.