Samenwerking TNO, TU Delft en RCE voor instandhouding gebouwd erfgoed krijgt vervolg

In MonumentenKennis bundelen en verspreiden TU Delft, TNO en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun kennis voor de instandhouding van gebouwd erfgoed. Dit samenwerkingsinitiatief ontstond in 2015 en wordt nu met vier jaar verlengd. 

Dit maakte Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies van de RCE afgelopen week bekend tijdens het drukbezochte instandhoudingssymposium over Omgaan met vocht en zout.

Zoutuitbloei

Voorbeeld van ernstige zogenoemde zoutuitbloei

De drie partners van Monumentenkennis zijn complementair. TNO heeft vanouds expertise rond aantastingsprocessen, innovatieve materialen en constructieve aspecten. De TU Delft, faculteit Bouwkunde heeft een belangrijke rol in de ontwerpopgave met betrekking tot hergebruik en herbestemming en in de kennisoverdracht naar toekomstige restauratiearchitecten.

De RCE richt zich als beleidsadviseur en -uitvoerder van de minister van OCW primair op het beter laten functioneren van de erfgoedzorg in Nederland.

De verlenging is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de RCE. Deze bijdrage komt uit het programma Duurzaamheid waarvoor via de beleidsbrief Erfgoed Telt extra middelen beschikbaar zijn gesteld.

Het komende programma van MonumentenKennis zal dan ook aansluiten bij het RCE-programma Duurzaamheid. De focus zal liggen op de effecten van energiebesparende maatregelen op de gebouwschil. Daarnaast zal het al lopende onderzoek naar de levensduur van natuursteen worden voortgezet.

Bij het symposium Omgaan met vocht en zout hoort ook een syllabus.