RCE partner in onderzoeksproject over vegetatieontwikkeling tijdens laatste 15.000 jaar

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben een NWO onderzoekssubsidie gekregen om de vegetatieontwikkeling van het Nederlandse landschap te onderzoeken vanaf het einde van de laatste ijstijd tot nu. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is partner binnen dit project, dat in de tijd gaat terugkijken om vooruit te kunnen plannen.

Nieuwe kaartreeks met vegetatieveranderingen

De Utrechtse onderzoekers gaan een nieuwe werkwijze ontwikkelen om gedetailleerde kaarten te maken van de vegetatiedekken. Bestaande gegevens over fossiel stuifmeel (pollen) zullen hiervoor de belangrijkste basis zijn. Deze gegevens zijn nu nog sterk gefragmenteerd en nog niet landsdekkend.

Het onderzoek zal resulteren in een nieuwe kaartreeks met vegetatieveranderingen van de laatste 15.000 jaar, een belangrijke aanvulling op de paleogeografische kaarten van Holoceen Nederland op de website van de RCE.

[Tekst gaat verder onder het beeld]

Impressie van het landschap en de vegetatie in Twente rond AD 200
Beeld: ©RCE / Mikko Kriek
Impressie van het landschap en de vegetatie in Twente rond AD 200. Uit: Van Beek et al. (2015), Netherlands Journal of Geosciences 94-3, doi:10.1017/njg.2014.40.

Kennis en toepassing

De RCE levert naast een financiële bijdrage ook kennis over de archeologie en het historische landschap voor dit project. De nieuwe vegetatie­reconstructies zullen uiteindelijk worden ingezet als inspiratie en als kennisbasis voor toekomstig landschaps­beheer. Ook zullen de kaarten de inter­pretatie van archeologisch onderzoek aanscherpen en selectieadviezen ten goede komen.