Publicaties - Archeologie

260 publicaties van Archeologie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

RAM 141: Archeologische waardering van Celtic fields in Drenthe

Deze rapportage doet verslag van een verkennend onderzoek, met als doel een goed bruikbare methode te vinden om raatakkers of ...

Rapport | 01-01-2009

Erfgoedbalans 2009

De Erfgoedbalans beschrijft de stand van zaken in Nederland als het gaat om archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Dit ...

Publicatie | 01-01-2009

RAM 174: Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde; resultaten van het waardestellend onderzoek

In de Westerschelde zijn een fragment van een scheepswrak en enkele kanonnen gevonden. Het wrak is geïdentificeerd als een vroeg ...

Rapport | 01-01-2009

RAM 179: Een potbeker langs de Fliert

Een ontdekking uit het laat-neolithicum laat zien dat de kans groot is dat het IJssellandschap nog meer zeldzame archeologische ...

Rapport | 01-01-2009

RAM 177: De oertijd van de DRU

Op het voormalige DRU-fabrieksterrein te Ulft zijn tijdens archeologisch onderzoek de resten van een ijzerhut en de bijbehorende ...

Rapport | 01-01-2009

RAM 175: Van stins tot state

Dit onderzoek belicht de bewoningsgeschiedenis van het wettelijk beschermde monument de Pongastate te Marrum (gemeente ...

Rapport | 01-01-2009

De techniek van het waarderen

Dit is het verslag van een werkconferentie uit 2009 over het waarderen van cultureel erfgoed. Tijdens deze conferentie stond een ...

Publicatie | 01-01-2009

RAM 176: De (on)mogelijkheden van archeologievriendelijk bouwen op terpen en wierden

Op twee archeologische rijksmonumenten in Groningen is onderzocht wat de gevolgen zijn van heien op terpen. De schade beperkt ...

Rapport | 01-01-2009

NO 16: Excavations at Dorestad 3

Samen met twee andere publicaties (1980 en 2015) schetst deze Engelstalige archeologische rapportage een beeld van hoe de drukke ...

Rapport | 01-01-2009

RAM 161: Twee kokerbijlen van de ‘Hunze-Eems’-industrie uitgelicht

In Werkhoven (gemeente Bunnik) zijn twee kokerbijlen van hetzelfde type gevonden. Ze stammen uit de late bronstijd, op deze plek ...

Rapport | 01-01-2008