Veteranen verzamelen verhalen op het slagveld

Op 19, 20, 26 en 27 juni doen veteranen van de Stichting Recovery on the Battlefield (ROTB) samen met archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en lokale vrijwilligers onderzoek in het Noord-Limburgse Gennep. ROTB combineert archeologie met een onder­steunings­programma voor veteranen die de gevolgen ondervinden van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en/of fysieke verwondingen. Het doel is het stimuleren van lot­genoten­contact, revalidatie en re-integratie. Het is de eerste keer in Nederland dat veteranen en archeologen samen archeologisch onderzoek doen. Maar waarom archeologisch onderzoek in Gennep?

Natuurontwikkeling

Aanleiding is natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Niers, ten zuiden van het Genneperhuis. Er worden lokaal maatregelen getroffen om de huidige graslanden om te vormen tot bloemrijke graslanden, waarin soorten groeien die thuishoren bij het zogenaamde Glanshaverhooiland. Ter plaatse van het bestaande grasland wordt de bodem tot een diepte van 15cm losgewoeld. Daarna worden de omgewoelde plekken deels bestrooid met maaisel afkomstig van graslanden waarin soorten voorkomen die passen bij het te ontwikkelen type.

[Tekst gaat verder onder de foto]

landschap vanuit de lucht gezien, waarin de resten van het Genneperhuis in het landschap zichtbaar zijn
Beeld: Jos Stöver
Het Genneperhuis was een burcht en militaire versterking. De resten ervan zijn nog zichtbaar in het landschap.

Strijd door de eeuwen heen

In 1641 vond op deze plek de belegering plaats van het Genneperhuis. De versterking werd omsingeld door troepen onder leiding van prins Frederik Hendrik. Er werd over en weer geschoten met kanonnen en musketten. De Staatse troepen rukten steeds verder op en dreigden de vesting in te nemen. Na 50 dagen gaven de moegestreden Spaanse verdedigers zich over.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was Gennep opnieuw een strijdtoneel. Dit keer tussen Duitse en geallieerde troepen. Weer werd er over en weer flink geschoten. Begin 1945 werd Gennep door de geallieerden veroverd en was ook deze strijd gestreden.

Metaaldetectie

Van beide veldslagen zijn tal van resten, zoals kanons- en musketkogels, hulzen, granaatscherven en militaire uitrustingstukken, in de bodem terecht gekomen. Deze zullen met metaaldetectoren worden opgespoord. Verder worden de gewoelde zones afgelopen om andere vondsten te verzamelen. Al deze vondsten vertellen verhalen van dit slagveld.

Het project is een samenwerking tussen ROTB, RCE, Staatsbosbeheer en de gemeente Gennep. Het belooft een mooi onderzoek te worden.